Reportages.

Zwin Natuurcentrum
Met de Provincies als Streekmotor gaan de zaken vooruit in Vlaanderen…
Zo ook in én rond het vernieuwde Zwin Natuurcentrum in Knokke, waar we dankzij slimme ingrepen de bezoekers en omwonenden op een natuurlijke manier laten genieten van de fauna en flora. Het energiezuinige bezoekerscentrum valt meteen op door de ruimtelijk geïntegreerde architectuur en innovatieve leermogelijkheden.
Provinciaal Onderwijs
Met de Provincies als Streekmotor gaan de zaken vooruit in Vlaanderen…
Zo zijn er ook de provinciale scholen, waar we - veelal beroepsgerichte - opleidingen organiseren op maat van de noden van de streek. Het PIVA in Antwerpen voorziet bv. in degelijke praktijkopleidingen in de hotel- of toerismesector, of voor bakkers én slagers die meteen aan de slag willen.
Duurzaam wonen
Met de Provincies als Streekmotor gaan de zaken vooruit in Vlaanderen…
Zo zetten we in Huldenberg en Asse onze schouders onder betaalbare én energiezuinige sociale woningen, die zowel voor bewoners als omgeving een positief effect hebben. Hierbij koppelen we een betere integratie van woonkernen en natuurdomeinen aan de actieve beleving van het verleden van de streek.
Fietsostrade Antwerpen
Met de Provincies als Streekmotor gaan de zaken vooruit in Vlaanderen…
Zo zijn we de drijvende kracht van een duurzaam woon-werkverkeer, waarbij we niet alleen actief inzetten op de aanleg van fietssnelwegen maar ook bedrijven helpen en stimuleren om hun werknemers ook voor langere afstanden aan te zetten tot het gebruik van de fiets als waardig alternatief voor de auto.
Moderne ambachten in BKRK
Met de Provincies als Streekmotor gaan de zaken vooruit in Vlaanderen…
Zo geven we - geïnspireerd door het ambachtelijke verleden van Bokrijk - nieuwe moderne ambachten volop kansen, waardoor BKRK ook staat voor een slimme toekomstgerichte, duurzame en digitale beleving van erfgoed, architectuur, natuur en toerisme. Met als eyecatcher het fietsen door het water van de Wijers.
Toekomstplan Kanaalkant
Met de Provincies als Streekmotor gaan de zaken vooruit in Vlaanderen…
Zo ook in de gebiedsgerichte aanpak van de Kanaalkant langs het Albertkanaal, waar we een actieve rol als gebiedscoördinator en regisseur spelen, en zo alle betrokken partners rond de tafel brengen om voor dit gebied een leefbaar, vlot bereikbaar en toch economisch aantrekkelijk toekomstplan te realiseren.
Bufferbekkens Sint-Niklaas
Met de Provincies als Streekmotor gaan de zaken vooruit in Vlaanderen…
Zo ook rond de bufferbekkens van Sint-Niklaas, waar we met een continu integraal waterbeleid het overstromingsgevaar voor het Waasland blijvend indammen met aangepaste waterpompen en overstromingsgebieden. En zo ontstaan dan weer ecologische landschapsparken die recreatie én natuureducatie mogelijk maken.
Provinciaal Domein Puyenbroeck
Met de Provincies als Streekmotor gaan de zaken vooruit in Vlaanderen…
Zo ook op het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke, waar zowel individuele sport- en natuurfanaten als scholen of verenigingen volop kunnen genieten van de natuur, het levend erfgoed en de vele sport- en speelfaciliteiten. Met als nieuwe trekpleister de natuurlijke duurzame waterspeeltuin.
Pivo Asse
Met de Provincies als Streekmotor gaan de zaken vooruit in Vlaanderen…
Zo ook bij het Pivo in Asse, waar we lokale overheden en gemeenten actief ondersteunen bij hun bestuursbeleid en praktijkopleidingen organiseren voor politie-agenten, brandweerlui én ambulanciers. Zo zorgen we voor een kwalitatieve dienstverlening op maat van de noden van de burger.
Proeftuincentrum Inagro
Met de Provincies als Streekmotor gaan de zaken vooruit in Vlaanderen…
Zo ook bij Inagro, het proeftuincentrum in Roeselare, waar we dankzij praktijkgericht en innovatief teeltonderzoek landbouwers overal ten velde actief vooruithelpen om hun bedrijf rendabel, duurzaam én milieubewust uit te bouwen.
Incubator Greenville
Met de Provincies als Streekmotor gaan de zaken vooruit in Vlaanderen…
Zo ook bij incubator Greenville in Houthalen-Helchteren waar we start-ups en innovatieve projecten samenbrengen en hen actief ondersteunen en begeleiden om slimme oplossingen voor een bewuster energiebeheer en duurzamer wonen mogelijk te maken.