Bewegen.

Wij zorgen voor streken waar mensen goed en vlot kunnen bewegen, en waar duurzame mobiliteit geen verre onbereikbare toekomst is.

Streken die fietsers dus in de watten leggen met fietssnelwegen en knooppunten. Waar mobiliteitsknopen met breed gedragen consensus en slimme plannen ontward worden. En waar we bedrijven plannen helpen maken om hun werknemers op de fiets te krijgen.

Streken die trage wegen en buurtwegen in ere houden, of zelfs uitbreiden, en waar wandelaars uitgebreide netwerken hebben.

Een streek die niet enkel de energie van vandaag ondersteunt, maar ook die van morgen, en waar dus onderzoek naar elektrische auto’s gestimuleerd wordt. Of waar een biertrein tientallen vrachtwagens van de weg haalt.

We brengen gemeenten, bedrijven, fietsers, wandelaars en alle andere betrokkenen samen. Want bewegen, dat is van en voor ons allemaal, en het stopt niet aan de gemeentegrenzen.