Bewaren.

In onze streken zijn heel veel dingen het Bewaren waard.
Mooie erfgoedstukken. Mooie landschappen. Waardevolle natuurgebieden, of mooie stads- en dorpszichten. De biodiversiteit van onze natuur en landbouw. De kwaliteit van ons water.

Wat al dat moois gemeenschappelijk heeft, is dat het ons allen aanbelangt, dat het van ons allen is. Zelfs als het zich op het grondgebied van één gemeente bevindt – wat bovendien zelden het geval is. Dus heb je iemand nodig die alle betrokkenen bij elkaar kan brengen, en toch dicht genoeg staat om de streek te kennen.

Want om iets te bewaren, moet je het kennen. Je moet weten wat écht het bewaren waard is. Hoé je iets beschermt – hoe je bijvoorbeeld onze grond beschermt door uitgekiende erosieplannen. Hoe je iets renoveert. Hoe je erfgoed kan laten uitbaten, zodat iedereen er iets aan heeft. Of hoe je tegengestelde belangen met elkaar verzoent – wat voor de ene bescherming verdient, staat voor de ander in de weg van economische ontwikkeling, bijvoorbeeld.

Hiervoor heb je iemand nodig met kennis van de streek, met technische expertise, en geloofwaardigheid voor iedereen. Zo iemand bestaat, en zo iemand heeft een naam. Het is een streekmotor, en het is jouw provincie.