Wij zijn de streekmotor bij uitstek om het energielandschap van de toekomst vorm te geven.

Energie
25.09.2018

De energietransitie is nodig, dat wordt elke dag duidelijker. Het thema ligt de Vlaamse Provincies nauw aan het hart. Vanuit de verschillende beleidsdomeinen investeren we dan ook zeer sterk in een duurzaam en klimaatgezond Vlaanderen, op maat van de noden van elke streek. Laat ons een concreet voorbeeld geven van hoe we te werk gaan. 

In het kader van het strategisch project Denderland beslisten de Dendergemeenten (van Geraardsbergen tot Aalst) in 2017 samen met de Provincie Oost-Vlaanderen na te gaan of het Denderland tegen 2050 energieneutraal kan zijn en wat deze ambitie landschappelijk betekent.

Het resultaat is de ruimtelijke visie 'Energielandschap Denderland', een unieke pilootcase in Vlaanderen die recent werd voorgesteld. Een duidelijk staaltje van hoe de Provincie als Streekmotor de toekomst vorm geeft