We zitten met een dubbel gevoel...

Leven en laten leven
26.07.2018

Laat ons maar meteen met de deur in huis vallen. Het is met een dubbel gevoel dat we als Vlaamse Provincies deze mooie zomer van 2018 beleven..

Enerzijds vormt de zomer dé periode bij uitstek waar we ons als flexibele Streekmotor van onze beste kant kunnen laten zien. De Vlamingen profiteren maximaal van het mooie weer om hun streken te verkennen langs onze recreatieve fiets- en wandelroutes en doen zo aan lokaal toerisme. Onze provinciale domeinen worden overspoeld door families die van de natuur willen genieten en verkoeling zoeken, terwijl de “people of tomorrow”vanuit de hele wereld massaal afzakken naar Provinciaal Domein De Schorre voor twee weekends Tomorrowland. Dankzij onze maatregelen voor waterbeheer worden het overmatig watergebruik en de watervoorziening voor de landbouw in goede banen geleid, en tegelijkertijd zorgt ons actief beheer van onbevaarbare waterlopen en de uitbouw van overstromingsgebieden ervoor dat bij extreme onweders de woonkernen gevrijwaard worden van wateroverlast. 

Dit is wat we doen, en elke dag zien we dat de Vlaming, voor wie we het uiteindelijk doen, dit echt naar waarde weet te schatten.

En anderzijds merken we dan dat, aan de vooravond van het ministeriële réces, de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, het nodig vindt om het bestaan en de relevantie van de Vlaamse Provincies in twijfel te trekken. Dat is niets nieuws, maar ze blijft het halsstarrig herhalen, terwijl anderen, ook in de Vlaamse Regering, steeds meer in de praktijk het nut en het belang van het provinciale niveau inzien en ervaren. En ze blijft obstinaat een volgende hervorming op tafel leggen, terwijl we net een heel proces van reorganisatie achter de rug hebben en iedereen, ook onze partners in het werkveld, de gemeentebesturen en andere, zich nu net beginnen te schikken in de proactieve aanpak van onze grondgebonden, bovenlokale bevoegdheden. Met dergelijk discours, ondersteund door een aantal terloopse beslissingen in de beslotenheid van de Vlaamse Regering, wordt onze werking de facto ondergraven. 

En dat vinden we niet alleen onheus, het getuigt ook van een cynische afbraakpolitiek. Waar wij niet in geloven.

Het noopte ons alvast tot een reactie, waarvoor we heel wat steun kregen, ver voorbij onze “natuurlijke” achterban… 

En tegelijkertijd willen we, dit gezegd zijnde, ons nu weer ten volle kunnen focussen op onze werking als regisseur en aanjager van allerlei bovenlokale projecten, op het kruispunt van veel “stakeholders” en bevoegdheden. 

Geniet dus verder van deze mooie zomer, ook een beetje met én dankzij de Streekmotor…