"We staan (te) weinig stil bij de provinciale verkiezingen".

Carl Devos
02.05.2018

Dit najaar zijn het dus op 14 oktober naast gemeenteraadsverkiezingen ook provincieraadsverkiezingen. Dat we daar te weinig bij stilstaan, is ook de mening van politicoloog en Ugent-professor Carl Devos“De provincies zijn niet de meest sexy of spectaculaire beleidsniveaus, maar ze zijn - zo heb ik ondervonden - belangrijker en nuttiger dan velen denken. Het mag er dus ook wel eens vaker over gaan.”

 
“Als vertegenwoordiger van UGent in West-Vlaanderen heb ik ervaren dat de provincie veel belangrijker en nuttiger is dan ik aanvankelijk, en wellicht veel mensen, denken”, stelt Devos in een recente column in De Krant van West-Vlaanderen. “Provincies zorgen immers ook voor natuurgebieden en provinciedomeinen, fietsroutes, wandelpaden, het beheer van waterwegen en de preventie van wateroverlast, crisiscoördinatie, ruimtelijke ordening en leefmilieu, ook voor de coördinatie van het beleid rond economie of werkgelegenheid in de provincie en ze mag ook eigen initiatieven nemen. Daar zou het de komende maanden ook over mogen gaan.”
 
De volledige column van Carl Devos lees je hier (mits registratie of inloggen).