VVP reageert op uitlatingen minister Homans.

19.07.2018

De Vereniging van Vlaamse Provincies wenst te reageren op de uitlatingen van minister Homans vanmorgen in het Radio 1-programma "De Ochtend", waarin ze aankondigde dat zij in een volgend regeerakkoord de volledige afschaffing van het provinciale bestuursniveau wil opnemen.

We vinden het vreemd dat een minister in functie het blijkbaar deontologisch oké vindt om een bestuursniveau te schofferen waarvoor ze bevoegd is. 

Maar wat ons vooral verbaast is de halsstarrigheid waarmee Minister Homans de provincies blijft aanduiden als hét grote probleem in het Vlaamse bestuurlijke landschap, en daarmee obstinaat blind blijft voor de realiteit. Want het echte probleem van moeilijke Vlaamse besluitvorming zijn niet de vijf afgeslankte provinciebesturen, maar de meer dan 800 structuren en organisaties tussen Vlaanderen en gemeenten in. Intercommunales, gedeconcentreerde diensten, semi-bestuurlijke circuits , intergemeentelijke samenwerkingen, noem maar op. Door niemand gekend, door weinigen ter verantwoording geroepen, niet-transparant, niet democratisch verkozen. 

Toch worden de provincies blijkbaar aanzien als het probleem niettegenstaande zij op het veld dagelijks prima samenwerken met zowat alle gemeentebesturen en alle actoren in de sectoren mobiliteit, economie, onderwijs, landbouw en noem maar op. Over alle partijgrenzen heen werken wij graag en goed samen met de ministers van de Vlaamse Regering. 

Sinds 1 januari dit jaar zijn de provincies in een nieuwe, afgeslankte realiteit terechtgekomen waarbij we enkel nog verantwoordelijk zijn voor de grondgebonden bevoegdheden, en de persoonsgebonden bevoegdheden hebben moeten afstaan, vaak aan Vlaanderen. Dit is een zware operatie geweest die met veel energie en voluntarisme is aangepakt door de mensen die voor de provincies werk(t)en, en die veel heeft gevraagd van onze partners in het werkveld. Nauwelijks zes maand zijn we verder, en alweer wordt onze werking fundamenteel in vraag gesteld. Mogen we even verder werken? Mogen we even onze nieuwe opdracht aanpakken? Mogen onze partners, gemeentebesturen en andere, zich even organiseren en weten waar ze aan toe zijn? 

Of is het de bedoeling om permanent onrust te zaaien, daardoor een goede werking op de helling te zetten, en precies dàt dan te gebruiken als argument voor de volledige afschaffing?

Zo'n cynische afbraakpolitiek, daar willen we niet in geloven... Trouwens, de grote besparing door de afschaffing van de provinciebesturen is een niet-correct verhaal als men terzelfdertijd in de feiten pleit voor meer en andere tussenstructuren. 

Elke dag werken wij aan onze vele projecten: fietsostrades, organisatie van het veiligheidsonderwijs (politie, brandweer,…), praktijkgericht landbouwonderzoek, economische streekontwikkeling, technisch beroepsonderwijs, monumentenwacht, ruimtelijk streekbeleid, plattelandsbeleid, toerisme in eigen land, provinciedomeinen, noem maar op. In elk van die domeinen, en meer, doen wij dagelijks waar wij het best voor geplaatst zijn, nl. de streekmotor zijn, diegene die op het veld, tussen en met de gemeenten, onvermoeibaar steeds opnieuw mensen samenbrengt en projecten op gang trapt.

Dus als het even mag, dan willen wij daar nu graag verder aan werken.

Namens het VVP-Bureau

Luk Lemmens 

Voorzitter