Voor een efficiënt Vlaanderen, heb je een Streekmotor nodig.

09.05.2018

In 2010 maakten we een reeks filmpjes die op heldere manier de rol en meerwaarde van de provincies voor een efficiënte bestuurlijke organisatie van Vlaanderen aangaven. Deze filmpjes blijven ook anno 2018 hun relevantie houden. Zoals dit filmpje… Zeker in een omgeving waar er steeds méér, en niet minder, tussenniveaus ontstaan zijn: we spreken in tussentijd al over méér dan 1.000 interregionale instanties. Bestuurlijke verrommeling heet dat.   

De Vlaamse provincies blijven dan ook ijveren voor een efficiëntere organisatie in Vlaanderen en claimen hierbij uitdrukkelijk hun rol als streekmotor. Want het statement uit dit filmpje blijft onverkort gelden: “Wij willen meer dan ooit alles op het juiste niveau en elk niveau bevoegd voor waar het goed in is”.