#samenstreekmotor Wendy Francken (Directeur Vlario).

Wendy Francken
13.05.2018

Elke dag werken de Vlaamse provincies als Streekmotor samen met partners en actoren om Vlaanderen beter te laten bloeien, bewegen, beleven én bewaren. We laten hen ook graag aan het woord over deze samenwerking. Vandaag Wendy Francken (Directeur Vlario).

Vlario is het Overlegplatform & Kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen. Wendy Francken: “Beken, sloten, grachten, rivieren, kanalen,... benamingen genoeg voor de watertjes die door de provincie stromen. Maar niet elk watertje heeft dezelfde beheerder. Dat kan de Vlaamse Overheid, de provincie, de polder en watering, de gemeente of de aangelande zijn. Dat hangt ervan af hoe de waterloop geklasseerd is. Bovendien stopt water niet aan een administratieve grens en wordt het beheer door de klimaatverandering heel belangrijk of we stevenen af op heel veel wateroverlast. Inzake coördinatie en beheer is de provincie in elk geval de meest geschikte partner om de regie in handen te nemen.”