#samenstreekmotor Steven Roeland (Voka).

Voka
05.06.2018

“Het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) van de provincie Antwerpenbestudeerde voor ons de woon-werkgegevens van meer dan 10.000 werknemers die elke dag naar de rechteroever van de Antwerpse haven pendelen. Dergelijke bedrijfsoverstijgende analyse is een belangrijk reflectie-instrument. Bedrijven kunnen concreet nagaan wat ze samen kunnen doen om de bereikbaarheid te verbeteren. De analyse bracht inzichten naar inzet van collectief vervoer. De studie is ook een hefboom om met infrastructuurbeheerders en bevoegde overheden in gesprek te gaan. Zo kan bijvoorbeeld fietspotentieel maar duurzaam worden omgezet als de infrastructuur voldoende veilig is of de oeververbindingen vlot worden georganiseerd.” zegt Steven Roeland, mobiliteits- en bereikbaarheidsmanager van Voka Regio Antwerpen-Waasland.