#samenstreekmotor Leo Van Broeck (Vlaams Bouwmeester).

Leo Van Broeck
03.05.2018

Elke dag werken de Vlaamse provincies als Streekmotor samen met partners en actoren om Vlaanderen beter te laten bloeien, bewegen, beleven én bewaren. We laten hen ook graag aan het woord over deze samenwerking. Vandaag Leo Van Broeck (Vlaams Bouwmeester).

De missie van het Vlaamse bouwmeesterschap is het bevorderen van de architectuurkwaliteit van de gebouwde omgeving, opgevat als een synthese van kwaliteiten op het vlak van stedenbouwkundige omgeving, gebruik en beleving, beeldwaarde, bouwtechniek, energie- en kostenbeheer, enz. 

“In het sterk versnipperde Vlaanderen wonen meer dan zes miljoen inwoners. In de grootstedelijke regio's van Londen en Parijs wonen meer mensen dan in België. We zijn hier bij ons klein, enorm gefragmenteerd, en bovendien verspreid over meer dan 300 gemeenten. Geen wonder dat we het wereldrecord hebben in aantal ambtenaren en politici per 1000 inwoners. Het is duidelijk dat een bestuurlijke vereenvoudiging zich opdringt: fusies, wegnemen van tussenlagen, enz." stelt Leo Van Broeck, Vlaams Bouwmeester, vast.

Hij analyseert ook hoe hij maximaal zijn rol kan spelen in dit Vlaanderen. "Indien men blijft kiezen voor verregaande subsidiariteit en grote gemeentelijke autonomie, dan volstaan de twee uiteinden (het centrale bestuur enerzijds en de gemeenten anderzijds) niet om het beleid te maken en uit te voeren. Zeker nu de Vlaamse regering mikt op gebiedsgerichte ontwikkeling is er nood aan bovenlokale samenwerking in bovenlokale structuren. Dat betekent dat er hoe dan ook een tussenlaag nodig is tussen de plaatselijke besturen en de centrale overheid. De provincies zijn echter niet alleen in die 'tussenlaag'. Er zijn intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, er zijn stadsregionale verbanden, er zijn Euregio's, er zijn intercommunales, enz. De tussenlaag is een beetje overbevolkt.”