Reportage Kanaalkant.

29.01.2018

Langs het Albertkanaal, aansluitend bij de stad Antwerpen, ligt het tweede grootste bedrijventerrein van de provincie Antwerpen. Het is een buurt die daarenboven sterk verstedelijkt is. De combinatie van werken en wonen maakt dat fiets-, auto- en vrachtverkeer er de weg delen, met ingewikkelde verkeerssituaties tot gevolg. De invulling van de beschikbare ruimte is zeker niet optimaal. In het gebied zijn er ca. 400 ha aan economische activiteiten opgelijst. Het gebied vormt de poort tussen het ‘havengebied’ en het ‘hinterland’. Door haar strategische ligging oefent de kanaalkant een enorme aantrekkingskracht uit op bedrijven. De provincie Antwerpen kreeg de opdracht van Vlaanderen om een gebiedsgericht toekomstplan uit te werken en in de verdere fase te coördineren. Het toekomstplan bestaat uit 4 krachtlijnen:
(1) juiste functie (wonen, verkeer, bedrijf, recreatie, groen,...) op de juiste plaats
(2) vlot en veilig verkeer
(3) aangenaam en kwalitatief wonen
(4) aangename en kwalitatieve omgeving
Het toekomstplan werd omgezet in een actieplan bestaande uit 45 acties die zullen worden gerealiseerd tegen 2020. Als gebiedscoördinator brengt de provincies visies samen, ze maakt knelpunten tussen projectpartners kenbaar en bemiddelt om de neuzen in dezelfde richting te krijgen.