Reportage Inagro.

08.01.2018

Inagro vzw bundelt alle proefcentra in West-Vlaanderen. Inagro levert, zoals alle provinciale proefcentra, het juiste advies op het gepaste moment en op de beste manier aan de land- en tuinbouwsector. Men vertrekt vanuit de noden van de telers en van de consument om daarna te zorgen voor een ondersteuning op maat. Op talloze proefvelden en in serres en loodsen zoeken specialisten naar betere teelttechnieken en beoordelen ze nieuwe rassen. Daarbij hebben ze aandacht voor de economische meerwaarde, de ecologische weerslag en de maatschappelijke rol van de landbouw. De bevindingen van Inagro hebben immers een invloed op meerdere aspecten van de samenleving. In samenwerking met universiteiten, hogescholen en bedrijven worden zo ‘ver van mijn bed’ innovaties naar de dagdagelijkse praktijk omgezet.