Reportage fietssnelwegen.

06.02.2018

De fietssnelwegen zijn veilige, vlotte, directe, betrouwbare en aantrekkelijke fietsverbindingen over een lange afstand voor functionele verplaatsingen en dragen aldus bij tot een duurzamer woon-werkverkeer. De provincies maken werk van de aanleg en leesbaarheid van de fietssnelwegen als waardig alternatief voor de auto. Zo kan je via de F1 fietsostrade Antwerpen-Mechelen vanaf het station Antwerpen-Centraal tot aan het station Mechelen-Nekkerspoel fietsen. Het fietssnelwegennetwerk in Vlaanderen is te raadplegen via volgende link: www.fietssnelwegen.be.