Politicoloog Carl Devos: “De provincies afschaffen? Zou ik niet meer doen”.

Carl Devos
05.10.2018

“Vroeger dacht ik ook dat de provincie een overtollig orgaan was, dat zo snel mogelijk afgeschaft moest worden. Ik dacht dat het schrappen van een beleidsniveau het bestuur efficiënter zou maken. Ik bekijk dat nu anders. Vroeger wist ik zelf weinig over de provincies, en onbekend maakt onbemind. Maar sinds ik als vertegenwoordiger van de Universiteit Gent vaak in West-Vlaanderen, op allerlei manieren, met de provincie samenwerk, besef ik hoeveel van wat ze doet moeilijk door een andere instantie gedaan kan worden."

Dat zegt politicoloog Carl Devos op hln.be. En hij maakt het ook concreet waarom:

"Zo werken we op Campus Oostende intensief samen om daar een wetenschapspark rond Blauwe Groei te maken. We willen een nieuwe fietsroute in het Brugse ommeland maken om al de boeiende kennis van onze historici over die streek voor een breed publiek te ontsluiten. In Kortrijk werken we samen in een onderzoekscentrum voor de voedingsindustrie."

"Er is simpelweg een niveau nodig tussen de gemeente en Vlaanderen. Want Vlaanderen is er te groot en de gemeente te klein voor.”

“Wat als een bos in vijf verschillende gemeentes ligt, wie zal het dan beheren en een fiets- en wandelroute aanleggen? Hoe kunnen alle kleinere West-Vlaamse gemeenten apart aankloppen bij werkzoekenden in Noord-Frankrijk om de vacatures in hun bedrijven in te vullen? Wie zal het Physical Internet in West-Vlaanderen introduceren? Dat lukt allemaal niet zomaar. Voor Vlaanderen zijn zulke cases veraf, één gemeente apart staat daarin niet sterk genoeg. Deze en andere voorbeelden tonen dat je een soort overkoepelend, regionaal en democratisch orgaan nodig hebt. Zoals de provincie. Zijn ze perfect? Neen, maar een beter alternatief is er tot op heden niet. Als je ze afschaft moet je meteen iets gelijkaardigs oprichten. Dat hopelijk even democratisch werkt. Dus focussen we ons beter op de vraag hoe we ze beter kunnen maken, in plaats van ze helemaal af te voeren.”