Overstromingsgebied Hamme/Kruibeke.

25.08.2018

Integraal waterbeheer vraagt een doelgericht beleid dat permanent geëvalueerd moet worden. Maatregelen tegen wateroverlast die 10 jaar geleden genomen werden, volstaan niet meer omwille van het veranderend klimaat en bijkomende verhardingen. Momenteel voert de provincie Oost- Vlaanderen in het Waasland een studie uit om na te gaan welke bijkomende ingrepen er nodig zijn op de waterlopen om de kans op overstromingen te verkleinen. Op de Vrasenebeek werden in Sint-Niklaas en Sint-Gillis-Waas op het eind van de jaren ‘90 twee bufferbekkens gebouwd waarin gezamenlijk 72.000m3 water vastgehouden kan worden. Het bekken in Sint-Niklaas wordt begraasd door schapen en rondom het bekken werd een wandelpad aangelegd. Vandaag zijn deze bekkens te klein om het afwaarts gelegen dorp Vrasene te behoeden voor wateroverlast.
De provincie bouwde in 2010 een pompgemaal op de Loeverbeek in Sint-Gillis-Waas. Deze waterloop kon bij hevige regenval niet meer lozen in de Watergang van de Hoge Landen en moet daarom leeggepompt worden om wateroverlast te vermijden in het opwaarts gelegen stroomgebied van de Loeverbeek. Vandaag blijkt dat de Watergang van de Hoge Landen zelf onvoldoende capaciteit heeft om het bijkomend opgepompte debiet van de Loeverbeek probleemloos af te voeren.
In Melsele werd een bestaand overstromingsgebied op de Molenbeek ingericht als landschapspark. In dit landschapspark kan er gesport worden en scholen komen er langs om de aangelegde poelen te exploreren... (recreatie en educatie). Ook de grootte van dit gebied is vandaag ontoereikend om de dorpskern van Melsele te vrijwaren van wateroverlast. Voor deze 3 waterlopen moet er bijkomende ruimte gezocht worden om het water bij hevige regenval tijdelijk op te houden!