“Kunnen we nu wat rust krijgen en voortwerken?”.

24.07.2018

De Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) heeft bij monde van voorzitter Luk Lemmens scherp gereageerd op de uitlatingen van minister Homans in het Radio 1-programma "De Ochtend", waarin ze aankondigde dat zij in een volgend regeerakkoord de volledige afschaffing van het provinciale bestuursniveau wil opnemen.

In een persbericht stelt de VVP dat ze het vreemd vindt dat “een minister in functie het blijkbaar deontologisch oké vindt om een bestuursniveau te schofferen waarvoor ze bevoegd is.” 

De VVP wijst er op dat “Minister Homans de provincies blijft aanduiden als hét grote probleem in het Vlaamse bestuurlijke landschap, en daarmee obstinaat blind blijft voor de realiteit. Want het echte probleem van moeilijke Vlaamse besluitvorming zijn niet de vijf afgeslankte provinciebesturen, maar de meer dan 800 structuren en organisaties tussen Vlaanderen en gemeenten in. Intercommunales, gedeconcentreerde diensten, semi-bestuurlijke circuits , intergemeentelijke samenwerkingen, noem maar op. Door niemand gekend, door weinigen ter verantwoording geroepen, niet-transparant, niet democratisch verkozen.”

De Vlaamse Provincies stellen verder vast dat ze “op het veld dagelijks prima samenwerken met zowat alle gemeentebesturen en alle actoren in de sectoren mobiliteit, economie, onderwijs, landbouw en noem maar op.” Meer nog:“Over alle partijgrenzen heen werken wij graag en goed samen met de ministers van de Vlaamse Regering.” 

In een reactie in de daaropvolgende uitzending van “De Ochtend” pleitte Lemmens in elk geval voor rust en focus op een goede werking van de Vlaamse Provincies als Streekmotor. “Want veel gemeenten vragen net om onze werking. En net als zij kan ik alleen maar vaststellen dat we op het terrein zeer goed werk leveren.”

Het persbericht sluit zich aan bij dit pleidooi: “Mogen we even verder werken? Mogen we even onze nieuwe opdracht aanpakken? Mogen onze partners, gemeentebesturen en andere, zich even organiseren en weten waar ze aan toe zijn?Of is het de bedoeling om permanent onrust te zaaien, daardoor een goede werking op de helling te zetten, en precies dàt dan te gebruiken als argument voor de volledige afschaffing?”

Lees hier het volledige persbericht.