Knopen doorhakken...

19.06.2018

Het voorbeeld van de baanwinkels maakt heel goed duidelijk wat de toegevoegde waarde van het provinciale niveau is: wij richten onze werking op die streken van Vlaanderen waar er noden zijn die een lokale aanpak overstijgen. En die zijn er elke dag. Door onze gebiedsgerichte en integrale aanpak durven we problematieken fundamenteel aan te pakken én houden we rekening met alle omgevingsvariabelen.

In 2010 maakten we een reeks filmpjes die op heldere manier de rol en meerwaarde van de provincies voor een efficiënte organisatie van Vlaanderen aantonen. Bovenstaand filmpje illustreert net hoe we op een constructieve manier de problematieken en uitdagingen van een streek aanpakken, zodat iedereen er beter van wordt.

Sommigen stellen dat alle taken van de Vlaamse Provincies overgenomen zouden kunnen worden door de gemeenten. Maar wie hakt dan bij grensoverschrijdende problematieken de knopen door, in het algemeen belang? Het Vlaamse niveau? Dat blijkt in de praktijk immers ver weg en ver af te staan en kent de lokale gevoeligheden niet genoeg. Wel: voor zo’n zaken is de provincie het juiste niveau, zeg maar de rechtvaardige scheidsrechter. Lokaal genoeg om de situatie te kennen, afstandelijk genoeg om het algemeen belang in het oog te houden en flexibel genoeg om oplossingen te vinden op maat van de streek. 

We gaan dan ook ten volle voor onze rol als flexibele en gedreven Streekmotor in een eenzijdig en verkokerd Vlaanderen dat vooral in vaste regio’s en bevoegdheden denkt.