Kies bewust voor de troeven van de provincie als Streekmotor.

11.10.2018

Aanstaande zondag 14 oktober zijn het dus ook provincieraadsverkiezingen.
We zetten onze troeven nog even op een rijtje:

 • Bovenlokale beleidsvoering op maat = terreinkennis = aanspreekbaarheid
 • Partnerschap = concrete samenwerking met gemeenten, Vlaamse overheid en derden
 • Op basis van gebiedsgericht werken:
 • 'Flexibiliteit' zowel bestuurlijk (partners) als inhoudelijk (inzet beleidssectoren) = dynamisme = alertheid = op de bal spelen
 • Zich niet vastnestelen in de zoveelste structuur
 • Voeren van 'transversaal geïntegreerd beleid' = afzetten tegen het voeren van een verkokerd beleid

En met onze grondgebonden bevoegdheden maken wij elke dag het verschil op het terrein...

 • Toerisme: Maatwerk voor elke streek

 • Provinciedomeinen: Sterk provinciemerk

 • Wonen: Duurzame huisvesting voor iedereen

 • Platteland: Duurzame ontwikkeling van het platteland, in samenwerking met de stad

 • Integraal waterbeleid: Provincies nemen sleutelpositie in

 • Erfgoed: Accent op preventie en publiekswerking

 • Ruimtelijke planning en vergunningen: Provincies als ruimtelijk regisseur

 • Milieu, klimaat en energie: Een duurzame toekomst

 • Veiligheidsonderwijs: Provinciale veiligheidsscholen als dynamische, flexibele en innovatieve opleidingscentra

 • Economie: Bovenlokaal de krachten bundelen

 • Landbouw: Ondersteunen van innovatie, innoveren in ondersteuning

 • Europa: Nabije schakel in het Europees netwerk

 • Ontwikkelingssamenwerking: Kleur bekennen

 • Mobiliteit: Provincies trekker van fietsbeleid

 • ICT: Ontwikkelen van een complementair ICT-beleid tussen provincies en lokaleoverheden

 • Provinciaal onderwijs: afgestemd op de arbeidsmarkt

Of in één begrip samengevat:

 • Gebiedsgericht werken: dit is de kerntaak van het provinciebestuur