#indepers: “Geef provincies de tijd om hun nut te bewijzen”.

HBVL
14.04.2018

Het Belang van Limburg had een gesprek met de Antwerpse gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) en zijn Limburgse collega Ludwig Vandenhove (sp.a) over de lopende Streekmotor-campagne en het belang van de Vlaamse provincies na hun afslanking en focus op de grondgebonden bevoegdheden.

Terwijl minister Liesbeth Homans (N-VA) vorige maand in deze krant zei dat ze in 2019 de provincies wil afschaffen, lanceren de provinciebesturen nu zelf een grootscheepse reclamecampagne om hun nut aan te tonen. Vreemd? De Antwerpse gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) en zijn Limburgse collega Ludwig Vandenhove (sp.a) vinden van niet. “De provincie heeft een meerwaarde. Geef ons de tijd om dat te bewijzen.”

Een paar citaten uit dat artikel:

De provincies, jouw streekmotor. U heeft de reclamespotjes de voorbije weken wellicht wel ergens zien voorbij flitsen. Radio, tv, kranten, opeens is de provincie overal. Na een jarenlange van bovenaf opgelegde afslankingsoperatie willen ze opnieuw aantonen dat er ook op provinciaal niveau nog nuttig werk wordt verricht. Exact zes maanden voor de verkiezingen is dat geen moment te vroeg, want naast een nieuwe gemeenteraad kiezen we op 14 oktober ook een nieuwe provincieraad. Een mens zou het haast vergeten. Dat de provincies 300.000 euro uitgeven om zichzelf opnieuw in de kijker te zetten, is op zich dus niet zo vreemd. Wel dat dit gebeurt onder leiding van een N-VA-mandataris. Begin 2016 grepen de Vlaams-nationalisten de macht bij de VVP, de Vereniging van de Vlaamse Provincies. De N-VA had het grootste aantal provincieraadsleden en claimde het voorzitterschap, tegen de voor de verkiezingen gemaakte afspraken in. Zo werd niet Limburger Ludwig Vandenhove (sp.a) maar wel Antwerpenaar Luk Lemmens (N-VA) tot leider van de 'vakbond van de provincies' gekroond. Terwijl net zijn partij in 2019 de provincies wil afschaffen, zo liet Vlaams minister Liesbeth Homans vorige maand nog heel duidelijk verstaan in deze krant.

Hoog tijd dus voor een gesprek tussen vriend en vijand van de provincies. Of ligt het allemaal toch niet zo simpel? Legt u ons nog eens uit waarom deze reclamecampagne nodig was?

Lemmens: “We komen uit een periode van afslanking en we hebben heel goed nagedacht hoe we ons als provincie opnieuw kunnen profileren. In 2014 is in het Vlaamse regeerakkoord duidelijk bepaald dat we de persoonsgebonden bevoegdheden moesten afstaan. Dat waren soms heel moeilijke besprekingen, omdat je de 5.000 mensen die bij de provincie werken een vooruitzicht moet geven. Maar aan de andere kant hebben we nog tal van belangrijke bevoegdheden over. Op het vlak van ruimtelijke ordening, mobiliteit,... Wij zijn een ondersteund bestuur voor de gemeenten geworden. Op het terrein kunnen we zaken samenbrengen. Op vraag van de gemeenten doen wij mobiliteitsstudies of voeren we gemeentegrensoverschrijdend beleid. Dat is de kracht van die provincie. Dat willen we ook zeggen met die streekmotor, we willen dingen doen bewegen. En uiteraard willen we ook duidelijk maken dat er buiten de gemeenteraadsverkiezingen ook provincieraadsverkiezingen plaatsvinden in oktober.”

Er kwam heel wat kritiek op de campagne van de provincies. 'Hebben ze daar nog geld voor?' Begrijpt u dat?

Lemmens: “Ik begrijp dat allemaal, maar op den duur zit je op een niveau waar je heel veel kritiek verdraagt. Zolang het niveau van de provincies bestaat, moet dat goed worden bestuurd. En wij mogen trots zijn op wat we doen. Dat moeten we op bepaalde momenten ook naar buiten brengen.”

Vandenhove: “Dat is natuurlijk de dubbelzinnigheid van deze campagne. Ik sta er voor alle duidelijkheid achter, maar je moet opletten dat het niet overkomt alsof je reclame voor jezelf aan het maken bent. We mogen ten opzichte van steden en gemeenten niet luxueus overkomen. Anderzijds hebben de provincies volgens mij te lang nagelaten om zichzelf bekend te maken. Ik ben zeker geen N-VA-aanhanger, maar N-VA heeft op een bepaald moment het voorstel gedaan dat, als je van Vlaanderen geld krijgt, het logo er ook effectief moet opstaan. Dat hebben wij als provincie nooit gedaan. Iedereen vond het logisch dat de provincie toch maar sponsorde.”

Lemmens: “Men spreekt nu over deze campagne, maar in feite voeren we dagelijks campagne. Als we fietssnelwegen aanleggen, is dat ook een campagne, want iedereen wordt daar beter van. Dat moeten we af en toe beter tonen.”

Het volledige artikel kan u hier nalezen (mits registratie of inloggen).