#indepers: De provincies hebben zichzelf heruitgevonden en u hoort dat te weten.

Streekmotor
27.03.2018

Bart Brinckman ging in De Standaard op zoek naar de reden voor de streekmotor campagne, met als uitgangspunt: "Waarom hoef ik dat te weten? En waarom moet daar een radiocampagne rond worden gevoerd?"

Luk Lemmens (N-VA), eerste gedeputeerde in Antwerpen en tevens voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Provincies was daar helder over: ‘Omdat de provincie veel betekent voor de gemeenten en dus ook voor de burgers.’

"Om te laten zien dat u nog bestaat?", vroeg Brinckman terstond... ‘Neen, nu formuleert u dat te negatief. Om te tonen wat de provincies nog allemaal doen voor de mensen. Straks moet u naar de stembus om de gemeenteraadsleden te kiezen, maar ook om de provincieraadsleden te kiezen. Dankzij onze campagne weet Vlaanderen nu waarom die provincies bestaan.’

‘We vertellen een nieuw verhaal’, zegt Luk Lemmens. ‘Sinds 1 januari van dit jaar zijn we inderdaad een aantal bevoegdheden kwijt, maar wat we wel nog doen, is belangrijk. We brengen gemeenten samen om het waterbeleid vorm te geven – zodat niemand met overstromingswater in de living zit. We maken op vraag van de gemeenten een mobiliteitsstudie. We zoeken opportuniteiten voor de lokale economie. En ga zo maar door. Alles wat de gemeente overstijgt en waarbij een aantal gemeenten moeten samenzitten met de Vlaamse administratie, daar begeleiden wij dat proces. Of we brengen het op gang. Vandaar de symboliek: wij zijn de motor.’

Het volledige artikel kan u hier nalezen (mits registratie of inloggen).