Een grote bek vangt veel vliegen...

05.07.2018

In 2010 maakten we een reeks filmpjes die op heldere manier de rol en meerwaarde van de provincies voor een efficiënte organisatie van Vlaanderen aantonen.

Bovenstaand filmpje illustreert net hoe we als Vlaamse Provincies een belangrijke rol spelen als scheidsrechter in het soort dossiers waar gemeenten soms lijnrecht tegenover elkaar staan. Zeker voor het efficiënt functioneren van kleinere en middelgrote gemeenten spelen we een zeer belangrijke rol als weerbare én tegelijk flexibele partner, die werkbare oplossingen aanbrengt. 

Want stel je voor dat die piepschattige kuikentjes zélf hun eten zouden verdelen. Wie zou er dan het meest te eten krijgen?