De Vlaamse Provincies zetten zich actief in voor duurzame ontwikkeling.

SDG
21.02.2018

Peter Wollaert - Algemeen directeur CIFAL Flanders

‘De in 2015 goedgekeurde Agenda 2030 van de Verenigde Naties met daarin 17 concrete Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) is een handig instrument om provinciaal beleid toekomstbestendig te maken. De ambitieuze SDG’s zijn niet alleen goedgekeurd door alle 193 lidstaten van de VN waaronder België, ze zijn tevens een inspirerend kompas voor lokaal en regionaal beleid. Er is aandacht voor het versterken van industriële innovatie en waardig werk, voor meer zorg voor het milieu, voor het wegwerken van sociale en maatschappelijke ongelijkheden, maar ook voor transparant en goed bestuurlijk beleid, een sterkere samenwerking tussen politiek en maatschappelijke actoren en voor vrede, veiligheid en rechtvaardigheid gesteund op internationale solidariteit en mensenrechten. Agenda 2030 is de ideale gids voor de provinciale verkiezingscampagne, tijdens coalitieonderhandelingen en voor het formuleren van nieuwe initiatieven in de beleidsbrieven.’