De Vlaamse Provincies zetten in op digitalisering.

Digitaal
07.06.2018

Op alle overheidsniveaus wint de digitalisering aan belang. Meer dan ooit moeten lokale overheden in zetten op de digitalisering van hun processen,  maar ze zijn echter niet allen klaar voor deze ‘digitale’ sprong. De provinciebesturen bieden hierbij de nodige ondersteuning. Deze ondersteuning betreft o.a. het uitbesteden van ICT-gerelateerde profielen zoals ICT-consulenten, operatoren voor GIS-toepassingen (Geografisch Informatie-Systeem) en veiligheidsconsulenten voor het doorlichten van de ICT. In een aantal provinciale opleidingsscholen wordt trouwens ook een praktijkgericht aanbod aan ICT-opleidingen aangeboden.

De provinciebesturen zijn dan ook een belangrijke motor voor de versterking van de geo-werking van lokale besturen. Vlaanderen focust de komende jaren sterk op het verbeteren van interbestuurlijk gegevensverkeer. Ongeveer 80% van de gegevens bij overheden heeft een geografische component. Als intermediair bestuursniveau zijn de provincies al lange tijd een GIS-partner voor de lokale besturen. Ze beschikt over GIS-ervaring die direct inzetbaar is bij de lokale besturen. Ervaring die voortkomt uit verschillende toepassingen zoals het digitaliseren en ontsluiten van de Atlas der Buurtwegen, Atlas der Waterlopen, Tragewegenregister, toeristische netwerken, etc.

De provinciebesturen bieden tenslotte ook de tool ‘Provincies in cijfers’ aan gemeentebesturen aan. Via provincies.incijfers.be kunnen gemeenten cijfermateriaal raadplegen om het beleid in hun gemeente op basis van cijfergegevens beter vorm te geven.