De Vlaamse Provincies kiezen voor een duurzame toekomst.

SDG
24.09.2018

De Vlaamse Provincies onderschreven gezamenlijk de engagementsverklaring "Agenda 2030" voor de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen en gelden voor alle landen in de wereld. Deze doelstellingen werden door de VN in 2015 goedgekeurd. Ze starten vanuit de vaststelling dat er veel uitdagingen én kansen zijn m.b.t. de economische, sociale, politieke en ecologische aspecten van duurzaamheid. 

En zo willen de Vlaamse Provincies in alles wat ze doen mee de motor zijn om deze mondiale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te helpen realiseren. En dat in samenwerking met de Steden & Gemeenten en met de Vlaamse Overheid, zodat iedereen op zijn niveau bijdraagt aan een duurzame toekomst.

Peter Wollaert (Algemeen directeur CIFAL Flanders) is alvast enthousiast over de rol van de Vlaamse Provincies hierin: ‘De in 2015 goedgekeurde Agenda 2030 van de Verenigde Naties met daarin 17 concrete Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) is een handig instrument om provinciaal beleid toekomstbestendig te maken. (...) Agenda 2030 is de ideale gids voor de provinciale verkiezingscampagne, tijdens coalitieonderhandelingen en voor het formuleren van nieuwe initiatieven in de beleidsbrieven."