De provinciebesturen zorgen voor streken waar het goed leven en beleven is.

Beleven
09.07.2018

Dat de provinciebesturen onder meer zorgen voor streken waar het goed leven en beleven is, dat is een mooie claim, maar wat doen ze hier dan in de praktijk voor? Een overzicht.

De Provinciale Toeristische Organisaties (PTO) in elke provincie ontwikkelen en promoten het toerisme op bovenlokaal vlak. Zo treden de PTO’s op als gebiedsgerichte regisseur van het toeristische beleid van de Vlaamse toeristische regio’s en staan ze in voor de marketing op de binnenlandse markt. Dit doet ze o.a. via Logeren in Vlaanderen vzw, een samenwerkingsverband tussen de 5 Vlaamse provincies en de private logiessector. 

Daarnaast ontwikkelen de provincies verschillende toeristische producten. Dankzij de provincies is er over heel Vlaanderen volgens dezelfde principeseen recreatief fietsroute-en wandelroutenetwerk gerealiseerd. De provincies fungeren ook als kennis- en expertisecentrum voor alle actoren die betrokken zijn bij toerisme en recreatie. 

De provinciale groen - recreatiedomeinen zijn alom bekend bij het grote publiek. Van het huisvesten van een mega-event zoals De Warmste Week tot het tot rust komen in een groene omgeving. Vanuit hun publieksgericht en laagdrempelig karakter bereiken ze een groot en divers publiek en dragen ze bij tot recreatie en toerisme voor allen.

De Vlaamse provincies voeren een plattelandsbeleid gericht op het versterken van de leefbaarheid van het platteland. Daarbij staat het verbeteren van het sociaal weefsel en de omgeving voorop. Dankzij de intense samenwerking met de lokale besturen en het lokale middenveld kunnen de provincies zo de uitdagingen op het platteland beantwoorden, waar deze voor de bewoners en lokale besturen vaak te omvattend zijn om geïntegreerd aan te pakken. Zo vormen zij de streekmotor die het platteland vorm geeft en aanstuurt.

Tenslotte streven de provincies er naar om kwaliteitsvol, aangepast en duurzaam wonen mogelijk te maken voor al haar inwoners. De Provinciale steunpunten ‘duurzaam wonen en bouwen’ helpen via advies en begeleiding particulieren bij het energiezuinig maken van een woning door grondige renovatie. Maar ook het ondersteunen van het lokaal woonbeleid vormt een belangrijke taak.

En zo zorgen de provinciebesturen er in de dagelijkse praktijk meer voor dat het goed leven is in Vlaanderen…