Baanbrekend winkelen dankzij de Streekmotor.

Baanbrekend winkelen
17.06.2018

Een steenweg loopt doorheen meerdere steden en gemeenten, die allen te maken krijgen met een steenwegproblematiek: verminderde leefbaarheid voor wonen, de onhoudbare druk op het vlak van mobiliteit, de verschuiving van het detailhandelsaanbod van kern naar steenweg, het verder innemen van open ruimte, … En dus moet er ingegrepen worden, vinden de provinciebesturen van Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Ze doen het samen omdat zo’n steenweg nu eenmaal door meerdere gemeenten en vaak ook provincies loopt. 
 
Want het geweer van schouder verleggen, vraagt pionierswerk, een duidelijke langetermijnvisie én overleg. De drie provincies ontwikkelden dus een interprovinciale aanpak waarbij het clusteren van baanwinkels en het vrijwaren van open ruimtes centraal staat. Ze vertaalden dat meteen ook in een concreet actieplan waarbij de steenwegen in zones worden opgedeeld. Zones waarin baanwinkels niet meer welkom zijn, nog een beetje welkom zijn of helemaal welkom zijn. In die laatste zone worden de baanwinkels ‘geclusterd’, wat wil zeggen dat er een soort mini-shoppingcentrum komt. Met één oprit naar een grote parking.
 
Een goed plan, vindt ook professor en retailexpert Els Breugelmans (KU Leuven) in De Morgen: “Door baanwinkels te clusteren op bepaalde locaties kun je ze economisch rendabel houden én verkeersproblemen oplossen. (…) Klanten hoeven niet meer telkens op en af de steenweg, waardoor er minder verkeersbewegingen zullen zijn. Bovendien kunnen winkels in een cluster elkaar versterken.”

Met de aanpak van de N10 en N70 nemen de 14 betrokken gemeenten onder gezamenlijke impuls van de 3 provinciebesturen de uitdaging op en stellen ze meteen een voorbeeld voor de vele collega-besturen langs de vele steenwegen die evenzeer aan verandering toe zijn. Want zo’n aanpak zou in heel Vlaanderen de leefbaarheid van de nabijgelegen gemeentekernen, de mobiliteitsdoorstroom én het behoud van de open ruimte ten goede komen. En dit illustreert dan meteen ook dat met de Vlaamse Provincies als streekmotor verandering echt mogelijk is.

Deze aanpak kon alvast op veel bijval rekenen en werd ook uitgebreid gecoverd #indepers