Actualiteit.

17.09.2018

Een performant tussenniveau in Vlaanderen wérkt: dat bewijzen de provi...

Er woedt een institutioneel debat in Vlaanderen. Niet over de relatie tussen Vlaanderen, België en de andere regio's. Nee, dit debat gaat over Vlaanderen, de gemeenten, en alles wat zich aan bestuursorganen daartussen bevindt.
In dit institutionele debat is de vraag steeds minder "waarom" we een tussenniveau nodig hebben, en steeds meer "wie" of "wat" dat tussenniveau dan wel moet zijn. Hoe willen we het bestuur in Vlaanderen organiseren op een performante maar ook transparante en zo licht mogelijke manier? Want een kluwen van meer dan 1.000 lokale en regionale structuren en organisaties, daar wordt niemand beter van.
Lees meer
13.09.2018

En waar moet een performant tussenniveau dan aan voldoen?

De vraag is steeds minder "waarom" we een tussenniveau nodig hebben, en steeds meer "wie" of "wat" dat tussenniveau dan wel moet zijn. En aan welke criteria zo'n tussenniveau dan wel moet voldoen... De VVP wil het debat hierover graag objectiveren en schuift meteen zeven criteria naar voren waaraan een intermediair niveau volgens ons moet voldoen. En nee, uiteraard zijn wij als Vereniging van de Vlaamse Provincies niet objectief in dit debat, dus uiteraard is dit ook een pleidooi pro domo. Maar dan wel op basis van relevante criteria. Want iemand moet de knopen doorhakken...
Lees meer
03.09.2018

Provinciaal onderwijs.

Met de Provincies als Streekmotor gaan de zaken vooruit in Vlaanderen… Zo zijn er ook de provinciale scholen, waar we - veelal beroepsgerichte - opleidingen organiseren op maat van de noden van de streek. Het PIVA in Antwerpen voorziet bv. in degelijke praktijkopleidingen in de hotel- of toerismesector, of voor bakkers én slagers die meteen aan de slag willen.
Lees meer
31.08.2018

Start-ups GreenVille, startplaats of incubator voor groene bedrijven.

In 2012 werd het voormalig hoofdgebouw van de Kempische Steenkoolmijn gerenoveerd tot GreenVille, een startplaats of incubator voor groene bedrijven. Dit gebeurde onder impuls van provinciale en Europese middelen.
Lees meer
30.08.2018

Fietsostrade Antwerpen-Mechelen.

De fietssnelwegen zijn veilige, vlotte, directe, betrouwbare en aantrekkelijke fietsverbindingen over een lange afstand voor functionele verplaatsingen en dragen aldus bij tot een duurzamer woon-werkverkeer. De provincies maken werk van de aanleg en leesbaarheid van de fietssnelwegen als waardig alternatief voor de auto.
Lees meer
29.08.2018

Het verleden inspireert het heden in het provinciaal domein Bokrijk.

Het provinciaal domein Bokrijk staat bekend als Openluchtmuseum met een verzameling aan historische gebouwen en authentieke interieurs. Je ontdekt er hoe de mensen vroeger leefden, woonden en werkten op het Vlaamse platteland. Het domein Bokrijk toont dat erfgoed verschillende vormen kan aannemen waarbij het verleden, heden en toekomst samenkomen.
Lees meer
27.08.2018

Gebiedsgericht toekomstplan leefbare en vlot bereikbare Kanaalkant.

Langs het Albertkanaal, aansluitend bij de stad Antwerpen, ligt het tweede grootste bedrijventerrein van de provincie Antwerpen. Het is een buurt die daarenboven sterk verstedelijkt is. De combinatie van werken en wonen maakt dat fiets-, auto- en vrachtverkeer er de weg delen, met ingewikkelde verkeerssituaties tot gevolg.
Lees meer
26.08.2018

Duurzaam wonen in Huldenberg.

Door de omvorming van weekendverblijven en campings naar een woonzone hebben in de provincie Vlaams-Brabant de meeste inwoners die er in overtreding stonden nu woonzekerheid. Voor anderen wordt een alternatieve woning aangeboden in nieuwe sociale woonprojecten.
Lees meer
25.08.2018

Overstromingsgebied Hamme/Kruibeke.

Integraal waterbeheer vraagt een doelgericht beleid dat permanent geëvalueerd moet worden. Maatregelen tegen wateroverlast die 10 jaar geleden genomen werden, volstaan niet meer omwille van het veranderend klimaat en bijkomende verhardingen.
Lees meer
24.08.2018

Het Provinciaal Opleidingscentrum van Vlaams Brabant.

Het PIVO is het provinciaal opleidingscentrum van Vlaams Brabant voor politie, brandweer, dringende geneeskundige hulpverlening en medewerkers van lokale en regionale besturen. Het PIVO is een dynamisch en innovatief opleidingscentrum met een brede waaier aan kwaliteitsvolle en praktijkgerichte opleidingen in het aanbod.
Lees meer
23.08.2018

Actief en passief genieten in provinciedomein Puyenbroeck.

Het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke kent een ruim aanbod aan recreatieactiviteiten waardoor je een hele dag rustig of actief kan genieten in het domein. Eén van de trekpleisters is het uitgestrekte speeldorp met een verzameling aan speelmogelijkheden.
Lees meer
22.08.2018

Op bezoek bij proeftuincentrum Inagro in Roeselare.

Inagro vzw bundelt alle proefcentra in West-Vlaanderen. Inagro levert zoals alle provinciale proefcentra, het juiste advies op het gepaste moment en op de beste manier aan de land- en tuinbouwsector.
Lees meer
21.08.2018

Het vernieuwde Zwin natuurcentrum en park.

Begin juni 2016 opende het vernieuwde Zwin Natuurcentrum en park te Knokke-Heist haar deuren. Het project is een gezamenlijk initiatief van de provincie West-Vlaanderen (coördinatie) en het Agentschap Natuur en Bos. Het bezoekerscentrum en het park zijn een toeristische topattractie gekoppeld aan de nodige educatie voor zowel kinderen als volwassenen.
Lees meer
26.07.2018

We zitten met een dubbel gevoel…

Laat ons maar meteen met de deur in huis vallen. Het is met een dubbel gevoel dat we als Vlaamse Provincies deze mooie zomer van 2018 beleven..
Lees meer
25.07.2018

Wij zorgen voor streken waar het goed (be)leven is.

Voor bewoners én voor toeristen. Met erfgoed dat gekoesterd, gerenoveerd en goed uitgebaat wordt. Met provinciale domeinen die niet alleen recreatie en natuur aanbieden aan bezoekers en bewoners, maar ook Vlaamse topevenementen als “Tomorrowland” of “De Warmste Week” mogelijk maken.
Lees meer
24.07.2018

“Wij zijn al afgeslankt. Kunnen we nu wat rust krijgen en voortwerken?...

De Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) heeft bij monde van voorzitter Luk Lemmens scherp gereageerd op de uitlatingen van minister Homans in het Radio 1-programma "De Ochtend", waarin ze aankondigde dat zij in een volgend regeerakkoord de volledige afschaffing van het provinciale bestuursniveau wil opnemen.
Lees meer
19.07.2018

VVP reageert op uitlatingen minister Homans

De Vereniging van Vlaamse Provincies wenst te reageren op de uitlatingen van minister Homans vanmorgen in het Radio 1-programma "De Ochtend", waarin ze aankondigde dat zij in een volgend regeerakkoord de volledige afschaffing van het provinciale bestuursniveau wil opnemen.
Lees meer
17.07.2018

#samenstreekmotor Cath Luyten.

Onze tevreden gebruikers zijn onze beste reclame, dachten we. Dus laten we 3 bekende Vlamingen aan het woord over hun belevenissen in onze provinciale domeinen. Sommigen worden er zowaar nostalgisch van, anderen merken tot hun vreugde dat hun eigen kroost met dezelfde gretigheid geniet van alles wat er te beleven valt.
Lees meer
15.07.2018

#samenstreekmotor Jan Matthys.

Onze tevreden gebruikers zijn onze beste reclame, dachten we. Dus laten we 3 bekende Vlamingen aan het woord over hun belevenissen in onze provinciale domeinen. Sommigen worden er zowaar nostalgisch van, anderen merken tot hun vreugde dat hun eigen kroost met dezelfde gretigheid geniet van alles wat er te beleven valt.
Lees meer
12.07.2018

#samenstreekmotor Lieven Scheire.

Onze tevreden gebruikers zijn onze beste reclame, dachten we. Dus laten we 3 bekende Vlamingen aan het woord over hun belevenissen in onze provinciale domeinen. Sommigen worden er zowaar nostalgisch van, anderen merken tot hun vreugde dat hun eigen kroost met dezelfde gretigheid geniet van alles wat er te beleven valt.
Lees meer
09.07.2018

De provinciebesturen zorgen voor streken waar het goed leven en beleve...

Dat de provinciebesturen onder meer zorgen voor streken waar het goed leven en beleven is, dat is een mooie claim, maar wat doen ze hier dan in de praktijk voor? Een overzicht.
Lees meer
05.07.2018

Een grote bek vangt veel vliegen...

In 2010 maakten we een reeks filmpjes die op heldere manier de rol en meerwaarde van de provincies voor een efficiënte organisatie van Vlaanderen aantonen. En ze zijn meer dan ooit relevant...
Lees meer
28.06.2018

Voluit voor het provinciale bestuursniveau: Monique Swinnen.

De volgende maanden willen hier een aantal actieve provincieraadsleden en deputatieleden aan het woord laten, met name over hun bewuste keuze voor en ambities met het provinciale bestuursniveau. Deze keer stellen we Monique Swinnen (64, uit Aarschot), eerste gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant, aan u voor.
Lees meer
22.06.2018

De Vlaamse provincies zorgen ervoor dat het beweegt in Vlaanderen…

Dat de Vlaamse Provincies op kop rijden als het over fietsbeleid en -infrastructuur gaat, dat is intussen wel duidelijk. Maar wat doen ze daarnaast nog concreet om het zorgen dat het beweegt in Vlaanderen?
Lees meer
19.06.2018

In een efficiënt Vlaanderen moet iemand de knopen doorhakken...

In 2010 maakten we een reeks filmpjes die op heldere manier de rol en meerwaarde van de provincies voor een efficiënte organisatie van Vlaanderen aantonen. Dit filmpje illustreert net hoe we op een constructieve manier de problematieken en uitdagingen van een streek aanpakken, zodat iedereen er beter van wordt.
Lees meer
17.06.2018

Provinciebesturen pakken uit met routeplan voor leefbare steenwegen.

De provinciebesturen van Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant ontwikkelden een interprovinciale aanpak waarbij het clusteren van baanwinkels en het vrijwaren van open ruimtes centraal staat. Ze vertaalden dat meteen ook in een concreet actieplan waarbij de steenwegen in zones worden opgedeeld. Zones waarin baanwinkels niet meer welkom zijn, nog een beetje welkom zijn of helemaal welkom zijn. In die laatste zone worden de baanwinkels ‘geclusterd’, wat wil zeggen dat er een soort mini-shoppingcentrum komt. Met één oprit naar een grote parking.
 
Lees meer
13.06.2018

#samenstreekmotor Wouter Vandenhaute (De Vijver Media)

Wouter Vandenhaute, voorzitter van de Raad van Bestuur van De Vijver Media (Woestijnvis, SBS, Flanders Classics), is zelf een fervent fietser.
Lees meer
08.06.2018

#samenstreekmotor Johan Smits (Boortmeerbeek)

In het mythische jaar 2000 richtte de provincie Vlaams-Brabant het autonoom provinciebedrijf VERA op. Doel was om de lokale besturen concreet te begeleiden en te ondersteunen in de razendsnelle ontwikkelingen op het vlak van ICT. Zoveel jaren later blijkt dit een gelukkige en terechte beleidskeuze geweest te zijn...
Lees meer
07.06.2018

De Vlaamse Provincies zetten in op digitalisering.

De Vlaamse Provincies zetten in op digitalisering van de lokale overheden. Meer dan ooit moeten lokale overheden in zetten op de digitalisering van hun processen,  maar ze zijn echter niet allen klaar voor deze ‘digitale’ sprong. De Vlaamse Provincies de provinciebesturen bieden hierbij de nodige ondersteuning en zijn zo een belangrijke motor voor de versterking van de geo-werking van lokale besturen.
Lees meer
05.06.2018

#samenstreekmotor Steven Roeland (Voka)

Het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) van de provincie Antwerpenbestudeerde voor Voka Regio Antwerpen-Waasland de woon-werkgegevens van meer dan 10.000 werknemers die elke dag naar de rechteroever van de Antwerpse haven pendelen. Dergelijke bedrijfsoverstijgende analyse is een belangrijk reflectie-instrument.
Lees meer
01.06.2018

De provinciebesturen zijn het fietsbestuur bij uitstek, dat is intusse...

In samenwerking met verschillende partners zorgen we voor de aanleg van fietssnelwegen en fietspaden. Bovendien maken de Vlaamse Provincies werk van de leesbaarheid en zichtbaarheid van deze routes. De fietssnelwegen zijn duidelijk herkenbaar aan het hemelsblauwe fietszadel-logo.
Lees meer
29.05.2018

Voluit voor het provinciale bestuursniveau: Luk Lemmens.

De volgende maanden willen hier een aantal actieve provincieraadsleden en deputatieleden aan het woord laten, met name over hun bewuste keuze voor en ambities met het provinciale bestuursniveau. Deze keer stellen we Luk Lemmens (61, uit Wilrijk), eerste gedeputeerde van de provincie Antwerpen, aan u voor.
Lees meer
23.05.2018

De Streekmotor vindt bewaren de moeite waard.

De bevoegdheden van het bovenlokaal provinciaal bestuursniveau kunnen we samenvatten in 4 kernthema’s onder: ‘Beleven, Bewaren, Bloeien en Bewegen’. Mooie erfgoedstukken en landschappen. Waardevolle natuurgebieden of mooie stad- en dorpsgezichten. De biodiversiteit in onze omgeving en de kwaliteit van onze waterlopen. Het belangt ons allen aan. Het is dus de moeite waard om het te ‘Bewaren’en te ‘Versterken’. Hoe doen we dat nu concreet?
Lees meer
17.05.2018

Voluit voor het provinciale bestuursniveau: Hilde Bruggeman

De volgende maanden willen hier een aantal actieve provincieraadsleden en deputatieleden aan het woord laten, met name over hun bewuste keuze voor en ambities met het provinciale bestuursniveau. Deze keer stellen we Hilde Bruggeman (49, uit Buggenhout), gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen, aan u voor.
Lees meer
15.05.2018

#indepers “In Limburg zijn 93% van alle burgemeesters de provincies ze...

“Wilt u dat de provincie Limburg blijft bestaan?” Die vraag legde TV Limburg voor aan alle Limburgse burgemeesters. De resultaten zijn duidelijk: 93 procent wil niet dat de provincie wordt afgeschaft. De helft wil dat de provincie terug meer bevoegdheden krijgt… 
Lees meer
13.05.2018

#samenstreekmotor Wendy Francken (Directeur Vlario)

Elke dag werken de Vlaamse provincies als Streekmotor samen met partners en actoren om Vlaanderen beter te laten bloeien, bewegen, beleven én bewaren. We laten hen ook graag aan het woord over deze samenwerking. Vandaag Wendy Francken (Directeur Vlario, het Overlegplatform & Kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen). #samenstreekmotor
Lees meer
09.05.2018

Voor een efficiënt Vlaanderen, heb je een Streekmotor nodig

De Vlaamse provincies blijven ijveren voor een efficiëntere organisatie in Vlaanderen en claimen hierbij uitdrukkelijk hun rol als streekmotor. Hierbij blijft het statement van dit filmpje uit 2010 onverkort gelden: “Wij willen meer dan ooit alles op het juiste niveau en elk niveau bevoegd voor waar het goed in is”.
Lees meer
03.05.2018

#samenstreekmotor Leo Van Broeck (Vlaams Bouwmeester)

Elke dag werken de Vlaamse provincies als Streekmotor samen met partners en actoren om Vlaanderen beter te laten bloeien, bewegen, beleven én bewaren. We laten hen ook graag aan het woord over deze samenwerking. Vandaag Leo Van Broeck (Vlaams Bouwmeester). #samenstreekmotor
Lees meer
02.05.2018

We staan (te) weinig stil bij de provinciale verkiezingen

Politicoloog Carl Devos: “De provincies zijn niet de meest sexy of spectaculaire beleidsniveaus, maar ze zijn - zo heb ik ondervonden - belangrijker en nuttiger dan velen denken. Het mag er dus ook wel eens vaker over gaan.”
Lees meer
14.04.2018

#indepers: “Geef provincies de tijd om hun nut te bewijzen”

De provincies, jouw streekmotor. U heeft de reclamespotjes de voorbije weken wellicht wel ergens zien voorbij flitsen. Radio, tv, kranten, opeens is de provincie overal. Na een jarenlange van bovenaf opgelegde afslankingsoperatie willen ze opnieuw aantonen dat er ook op provinciaal niveau nog nuttig werk wordt verricht. Exact zes maanden voor de verkiezingen is dat geen moment te vroeg, want naast een nieuwe gemeenteraad kiezen we op 14 oktober ook een nieuwe provincieraad. Een mens zou het haast vergeten.
Lees meer
27.03.2018

#indepers: De provincies hebben zichzelf heruitgevonden en u hoort dat...

Bart Brinckman ging in De Standaard op zoek naar de reden voor de streekmotor campagne, met als uitgangspunt: "Waarom hoef ik dat te weten? En waarom moet daar een radiocampagne rond worden gevoerd?" Luk Lemmens (N-VA), eerste gedeputeerde in Antwerpen en tevens voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Provincies was daar helder over: ‘Omdat de provincie veel betekent voor de gemeenten en dus ook voor de burgers.’ "Om te laten zien dat u nog bestaat?", vroeg Brinckman terstond... ‘Neen, nu formuleert u dat te negatief. Om te tonen wat de provincies nog allemaal doen voor de mensen. Straks moet u naar de stembus om de gemeenteraadsleden te kiezen, maar ook om de provincieraadsleden te kiezen. Dankzij onze campagne weet Vlaanderen nu waarom die provincies bestaan.’
Lees meer
26.03.2018

De campagne #streekmotor is gestart…

Hoorde je onze radiospot deze week al op Radio 1 of zag je onze spot rond de eerste aflevering van De Mol op Vier?
Lees meer
25.03.2018

Je hoort de streekmotor meteen, op Radio 1...

De radiocampagne rond de #streekmotor start maandagochtend 26 maart op Radio 1, met korte en langere spots rond de nieuwsberichten.
Lees meer
12.03.2018

Wat doen de Vlaamse Provincies voor mij?

Heel wat zo blijkt… Om dat te illustreren hebben we een film gemaakt, die op een heldere manier in beeld brengt wat de Vlaamse Provincies betekenen in het dagelijks leven van de Vlamingen.
Lees meer
05.03.2018

Herken je de stem van de verteller achter de #Streekmotor?

We kregen van een aantal de mensen de vraag of het klopt dat de stem van de streekmotor-video dezelfde is als die van de verteller in de Heerlijke Hoorspelen van het Geluidshuis...
Lees meer
09.02.2018

Start-ups GreenVille, startplaats of incubator voor groene bedrijven.

In 2012 werd het voormalig hoofdgebouw van de Kempische Steenkoolmijn gerenoveerd tot GreenVille, een startplaats of incubator voor groene bedrijven. Dit gebeurde onder impuls van provinciale en Europese middelen.
Lees meer
06.02.2018

Fietsostrade Antwerpen-Mechelen.

De fietssnelwegen zijn veilige, vlotte, directe, betrouwbare en aantrekkelijke fietsverbindingen over een lange afstand voor functionele verplaatsingen en dragen aldus bij tot een duurzamer woon-werkverkeer. De provincies maken werk van de aanleg en leesbaarheid van de fietssnelwegen als waardig alternatief voor de auto.
Lees meer
01.02.2018

Het verleden inspireert het heden in het provinciaal domein Bokrijk.

Het provinciaal domein Bokrijk staat bekend als Openluchtmuseum met een verzameling aan historische gebouwen en authentieke interieurs. Je ontdekt er hoe de mensen vroeger leefden, woonden en werkten op het Vlaamse platteland. Het domein Bokrijk toont dat erfgoed verschillende vormen kan aannemen waarbij het verleden, heden en toekomst samenkomen.
Lees meer
29.01.2018

Gebiedsgericht toekomstplan leefbare en vlot bereikbare Kanaalkant.

Langs het Albertkanaal, aansluitend bij de stad Antwerpen, ligt het tweede grootste bedrijventerrein van de provincie Antwerpen. Het is een buurt die daarenboven sterk verstedelijkt is. De combinatie van werken en wonen maakt dat fiets-, auto- en vrachtverkeer er de weg delen, met ingewikkelde verkeerssituaties tot gevolg.
Lees meer
24.01.2018

Duurzaam wonen in Huldenberg.

Door de omvorming van weekendverblijven en campings naar een woonzone hebben in de provincie Vlaams-Brabant de meeste inwoners die er in overtreding stonden nu woonzekerheid. Voor anderen wordt een alternatieve woning aangeboden in nieuwe sociale woonprojecten.
Lees meer
19.01.2018

Het Provinciaal Opleidingscentrum van Vlaams Brabant.

Het PIVO is het provinciaal opleidingscentrum van Vlaams Brabant voor politie, brandweer, dringende geneeskundige hulpverlening en medewerkers van lokale en regionale besturen. Het PIVO is een dynamisch en innovatief opleidingscentrum met een brede waaier aan kwaliteitsvolle en praktijkgerichte opleidingen in het aanbod.
Lees meer
16.01.2018

Overstromingsgebied Hamme/Kruibeke.

Integraal waterbeheer vraagt een doelgericht beleid dat permanent geëvalueerd moet worden. Maatregelen tegen wateroverlast die 10 jaar geleden genomen werden, volstaan niet meer omwille van het veranderend klimaat en bijkomende verhardingen.
Lees meer
11.01.2018

Actief en passief genieten in provinciedomein Puyenbroeck.

Het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke kent een ruim aanbod aan recreatieactiviteiten waardoor je een hele dag rustig of actief kan genieten in het domein. Eén van de trekpleisters is het uitgestrekte speeldorp met een verzameling aan speelmogelijkheden.
Lees meer
08.01.2018

Op bezoek bij proeftuincentrum Inagro in Roeselare.

Inagro vzw bundelt alle proefcentra in West-Vlaanderen. Inagro levert zoals alle provinciale proefcentra, het juiste advies op het gepaste moment en op de beste manier aan de land- en tuinbouwsector.
Lees meer
05.01.2018

Het vernieuwde Zwin natuurcentrum en park.

Begin juni 2016 opende het vernieuwde Zwin Natuurcentrum en park te Knokke-Heist haar deuren. Het project is een gezamenlijk initiatief van de provincie West-Vlaanderen (coördinatie) en het Agentschap Natuur en Bos. Het bezoekerscentrum en het park zijn een toeristische topattractie gekoppeld aan de nodige educatie voor zowel kinderen als volwassenen.
Lees meer
02.01.2018

Provincie Antwerpen wenst u een gelukkig nieuwjaar!

De allerbeste MENSEN voor 2018 vanwege de Provincie Antwerpen.
Lees meer
23.12.2017

De Provincie Vlaams-Brabant wenst u een fijne kerst!

De kerstwensen van de Provincie Vlaams-Brabant, helemaal voor u.
Of misschien toch ook een beetje voor onszelf? Kijken maar!
Lees meer
25.11.2017

Waarom een streekmotor...

“De focus op grondgebonden bevoegdheden laat ons toe nog beter te doen wat de provincies al lang doen”, aldus Luk Lemmens, voorzitter VVP en Eerste Gedeputeerde Provincie Antwerpen (N-VA).
Lees meer
25.11.2017

Een kwestie van schaalgrootte

"Wij zijn klein genoeg om dicht bij een probleem te staan en het te begrijpen. En toch groot genoeg om het aan te pakken en oplossingen mogelijk te maken.”
Lees meer
25.11.2017

Met de provincies als Streekmotor gaan de zaken vooruit in Vlaanderen.

Op een colloquium dat zaterdag ll. werd georganiseerd door VVP, de Vereniging van Vlaamse Provincies, hebben die laatste zichzelf gedefinieerd als “streekmotor”: de krachtige en dynamische motoren achter heel wat initiatieven die de levenskwaliteit van mensen, bedrijven en organisaties verbeteren in hun streek.
Lees meer
25.11.2017

Provincies zorgen voor oplossingen

“Steeds meer wordt immers ingezien dat de provincies wel eens niet het zozeer probleem, dan wel de oplossing zijn voor heel wat uitdagingen waar steden en gemeenten mee geconfronteerd worden in Vlaanderen.”
Lees meer