De Streekmotor.

Elke dag die wij in het veld doorbrengen zien we
onopgeloste problemen in alle streken van Vlaanderen.

Problemen die niet opgelost geraken, omdat ze de gemeentegrenzen overstijgen, en dus te groot zijn voor gemeenten. En omdat ze complex zijn, en dus de medewerking vereisen van heel wat betrokkenen. Op zo’n moment is de schaalgrootte en de werkwijze van de provincies ideaal. Wij zitten er dicht genoeg op om het probleem te snappen, en ver genoeg om de oplossing mogelijk te maken. Onze unieke rol is dat wij altijd als eerste een oplossing bedenken, en iedereen dan daarin meetrekken.

Met andere woorden, wij doen het nooit alleen, maar we zijn wel altijd de motor die de oplossing in gang trapt. Iedere keer opnieuw, want er komen iedere keer weer nieuwe en andere uitdagingen aan. En daarom zijn wij de streekmotor. Omdat wij de soms onopvallende, maar altijd onmisbare kracht zijn die voor elke streek, telkens opnieuw, breed gedragen oplossingen op gang trapt.

En zolang onze motor blijft draaien, zorgen wij voor streken waar het aangenaam leven is. Bekijk hier hoe wij zo streken doen bloeien en laten bewegen of zorgen dat er in de streek wat te beleven is en tenslotte wat waardevol is ook helpen bewaren.

 

Met de provincies als streekmotor
gaan de zaken vooruit in Vlaanderen.

Op hun colloquium van 25 november ll. hebben de Vlaamse Provincies zichzelf gedefinieerd als “streekmotor”: de krachtige en dynamische motoren achter heel wat initiatieven die de levenskwaliteit van mensen, bedrijven en organisaties verbeteren in hun streek.

Lees hier het persbericht over de lancering van de campagne "De provincies, jouw streekmotor."

 

De provincies zijn dan ook een
performant alternatief voor de toekomst.

Volgens ons is een provinciebestuur een krachtig alternatief voor het kluwen van meer dan 1.000 lokale en regionale structuren en organisaties. En daar hebben we redenen voor:

  1. Democratisch verkozen, en met transparante beslissingen
  2. Als legitiem aangevoeld, want uit onderzoek blijkt dat mensen verknocht zijn aan hun provincie
  3. Flexibel, meer dan binnen verplichte vaste samenwerkingen die Vlaanderen oplegt
  4. Fair en evenwichtig, want ook het platteland verdient vertegenwoordiging
  5. Efficiënt, de provincies zijn zowat het meest doorgelichte bestuursniveau van het land
  6. Kwalitatief, want over de kwaliteit van de dienstverlening van de provincies zijn vriend en vijand het eens
  7. Samenwerkend en afgestemd, de provincies zijn er vragende partij voor

Je leest er hier alles over.